Άμεση Δημοκρατία-Διαδικτυακή εφημερίδα

Posted by Andy Capp | Posted in , | Posted on 1:14 π.μ.
Το πρώτο τεύχος της διαδικτυακής εφημερίδας «Άμεση Δημοκρατία» είναι πλέον διαθέσιμο. Πρόκειται για έμπνευση μιας ομάδας πολιτών που δραστηροποιούνται στο ιστολόγιο για την ατομική και συλλογική αυτονομία, eagainst.com. Είναι όμως δημιούργημα διαφόρων ανθρώπων που συνδιαμόρφωσαν το έντυπο.

Η θεματική της σημερινής εφημερίδας είναι κυρίως πολιτική-κοινωνική,με ένα ενδιαφέρον λογοτεχνικό περιεχόμενο στο τέλος της…δείτε την εφημερίδα και κατεβάστε το αρχείο σε pdf στο


http://eagainst.com/articles/%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/


Πηγή:http://eagainst.com/

Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου