Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Posted by NOIZ | Posted in | Posted on 3:29 μ.μ.

Comments (1)

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶? ?¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ø´´ ´´´´´´´´´´´¢¶¶¶¶¶7´´´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´? ?´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´? ?´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´? ?´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´7¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1¢ø¶¶¶¶ 1´´´´´´¶¶¶¶ø¢1´´´¶¶´¶¶´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶ø¶7´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´¶¶ø´´´´´´´¶ø´´¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶o´´¶7´´´´ ´´ø¶¶$´´´
´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´ø¶¶¶¶¶¶´ ´´7´7´´´o¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´ ´¶¶1¢¶7´´
´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´oøø´´´? ?¶¶7¶¶´´´´oøo´´´´´¶$´´´´ ¶¶´´´¶$´´
´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´? ?¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´$¶´´¶¶¶ ¶´´´´¶¶ø´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´? ?¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶1´ ´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ¶¶¶´¶¶¶´´´´$¶¶¶¶¶¶o´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´oøø1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶ø¶´´´? ?1´´´´´´´´¶¶¶´¶o´´´´´¶¶¶ ¶¶1´øøø´´
´´´´´´´´´´7¶¶¶¶ø´´¶ø¶´¶¶´? ?´´´´´´´´´ø¶´¶1¶´´o¶¶¶¶o´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶´¶´´¶ $¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ø1´¶¶¶¶¶$´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$¶? ?¶ø´¶´¶ø7¶oø¶´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ø¶´¶ ´¶¶´¶´¶ø´¶´¶¶´¶¶¶¶o´´´´´´ ´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶? ?¶ø¶o¶¶¶¶ø´´´¶ø´$¶¶¶¶´´´ ´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´? ?´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´ ´´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶o´´´´´´ ´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´1¶¶¶¶´´´´´¶¶¶? ?¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶ø´´´ ´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¢´´´´´´´´´´´ 7$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´7¶¶´´ ´¶¶´´´´´´
´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´ ´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶ ¶¶´´´´´´´

Δημοσίευση σχολίου