Το πείραμα υπακοής & υποταγής στην εξουσία

Posted by NOIZ | Posted in | Posted on 3:43 μ.μ.

Το πείραμα του Μιλγκραμ (The Milgram Experiment) ήταν μια σειρά πειραμάτων κοινωνικής ψυχολογίας που διενεργήθηκαν από τον ψυχολόγο του Πανεπιστημίου του Γιέηλ (Yale), Stanley Milgram. Μετρήθηκε η προθυμία των συμμετεχόντων στο να υπακούν ένα πρόσωπο (Επιστήμονα) που συμβολίζει εξουσία και αυθεντία, όταν αυτός τους ζητούσε να κάνουν πράγματα που αντιτίθενται στην συνείδησή τους.
Τα πειράματα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1961, τρεις μήνες μετά την έναρξη της δίκης του Γερμανού ΝΑΖΙ Adolf Eichmann για το Ολοκαύτωμα. Το πείραμα καλούνταν να απαντήσει στο ερώτημα: "Ο Eichmann και οι συνεργοί του, είχαν κοινό σκοπό τουλάχιστον ως αναφορά το σκοπό του Ολοκαυτώματος;".
Τα πειράματα του Milgram έδειξαν ότι είναι δυνατόν εκατομμύρια συνεργοί απλά ακολουθούν τις εντολές τους, ακόμα κι αν αυτές παραβιάζουν τις βαθύτερες ηθικές αρχές τους.
http://en.wikipedia.org/wiki/Authority

Το παρόν είναι απόσπασμα από σύγχρονη επανάληψη του πειράματος στο πρόγραμμα Horizon του BBC 2, στη σειρά με θέμα "Πόσο βίαοι είμαστε".Comments (4)

The DE particles act to puncture the exoskeletons of most insects, mites,
fleas, ticks, etcetera, causing them to die by dehydration.
Native plants or at least plants adapted to similar conditions as your region
will have a better chance of growing and thriving. Grab a few
bags of organic potting soil and lean them up against the sunny side of your garage or a brick wall of your home.Take a look at my webpage ... disassociate

Repairing Small Cracks in concrete Floors: Determine the Damage.
Another benefit of rubber mulch versus typical mulch is its lifespan.

* Not Ideal For Floors: While this is a great option for the walls, it's a less-than-impressive option for the floors.

The Palestinian leader Mahmoud Abbas' recent drastic reorganization of the national security is one sign to this effect. Clearly, however, newspapers need to try harder to take advantage of new technologies to tell their stories in ways that attract and involve readers, young or old. They also tend to endear themselves to populations in times of severe duress and hardship by well funded relief efforts and other charitable initiatives, which make them look incredibly social compared to corrupted governments. Some say it would have, because there is an ongoing collaboration between the two groups in attacks on Israel. I want them to be thrilled by the idea that each of us is capable of running into high adventure on every street corner and in every friendship.

Here is my website click here

The Palestinian leader Mahmoud Abbas' recent drastic reorganization of the national security is one sign to this effect. If you are a reader of local language newspapers it might get difficult for you to find your desired language newspaper any where else. Hamas itself would believe it can take over the entire movement, making it more violent against Israel and aggressive toward other Palestinians", says Barry Rubin in a commentary on UPI. But Punjabi news paper has the upper hand because almost population speaks Punjabi, the official language of Punjab. A Christian newspaperis also associated with various charitable institutions and churches and organizes fund raising events to help and aid such institutions.

My weblog; click here

Δημοσίευση σχολίου