Περί Λευτεριάς

Posted by NOIZ | Posted in | Posted on 12:44 μ.μ.


Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ο ίδιος να χειραφετηθεί, εκτός αν χειραφετηθούν μαζί του όλοι οι άνθρωποι γύρω του. Η ανεξαρτησία μου είναι η ανεξαρτησία όλων, γιατί δεν είμαι πραγματικά ελεύθερος, ελεύθερος όχι μόνο στη σκέψη αλλά στην πράξη, εκτός από την περίπτωση όπου η ανεξαρτησία μου και τα δικαιώματά μου να βρίσκουν την επιβεβαίωση τους, την επικύρωση τους, στην ανεξαρτησία και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων,
ίσοι μου.

Μιχαήλ Μπακούνιν

Comments (3)

Ο άγιος Μπακούνιης , Μεγάλη η χάρη του :-p

Ξεκινάει από τη σκέψη όμως η χειραφέτηση.
Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι όλοι σκέφτονται αλλά πάμε σε άλλου παπά ευαγγέλιο.

Καλορίζικος, σιδεροκέφαλος και χαλκέντερος

Ευχαριστoύμε και να μας ξανάρθετε ;)

Δημοσίευση σχολίου